Pogoji uporabe

Z registracijo oz. s prijavo v spletno storitev Mojklas uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Pri uporabi storitve se v celoti strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, vam odsvetujemo uporabo storitve.

Lastnik storitve si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela storitve in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Pri uporabi storitve je prepovedano naslednje:

Mojklas nima vpliva na vsebino datotek in drugih vsebin, ki so shranjene na spletni storitvi Mojklas, saj je to vsebina, ki jo vnesejo uporabniki samostojno. Posledično Mojklas ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost, pravilnost in zakonitost vsebin v spletni storitvi Mojklas. V primeru, da je vsebina datoteke v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo lahko kdor koli o tem obvesti Mojklas po e-pošti: info@mojklas.si. Mojklas bo po preveritvi navedb ustrezno ukrepalo in po potrebi odstranilo sporne datoteke.

V povezavi z zgornjo obveznostjo si Mojklas pridržuje pravico do izbrisa, cenzure ali spremembe shranjenih datotek, če meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljal kršitev veljavne zakonodaje. Prav tako si Mojklas pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči nadaljnjo uporabo spletne storitve Mojklas.

Spletno storitev Mojklas je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če je drugače določeno s posebnim dogovorom. Prepovedano je kakršno koli nedovoljeno kopiranje vsebine spletne storitve Mojklas, zlasti posameznih datotek, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja posameznih datotek na podlagi dovoljenja uporabnika, ki je te datoteke shranil.

V zvezi z zagotavljanjem delovanja spletnega mesta Mojklas veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

Mojklas ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletnega mesta Mojklas, zlasti ne odgovarja za resničnost, pravilnost in zakonitost vsebin, ki jih na spletnem mestu Mojklas shranjujejo uporabniki

Mojklas ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe spletnega mesta Mojklas, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletnega mesta Mojklas

Mojklas ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika

Mojklas ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje spletnega mesta Mojklas.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletnega mesta Mojklas, če meni, da je to potrebno.

Mojklas se zavezuje, da si bo prizadevalo, da bo celotna vsebina spletne storitve Mojklas visoko kvalitetna, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov. Storitev Mojklas je na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da ponudnik z namenom zagotavljanja spletne storitve Mojklas zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

Mojklas, november 2012